تولبار
تجربه های آموزشی - تدریس بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

                             تدریس نگاره ها(صوت آموزی)


 در کلاس اول ابتدایی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |

تدریس نگاره ها

کشف ورفع اشکالات تلفظی

تدریس نگاره ها

در کلاس اول دبستانادامه مطلب
نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |

تدریس نگاره ها

در کلاس اول دبستان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |